Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 776-800 от 846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000789 д-р Татяна Стойчева Господинова Пневмология и фтизиатрия
0200000791 д-р Теменужка Любенова Манчева
0200000793 д-р Теодор Велчев Велчев Хирургия
2300009399 д-р Тодор Кирилов Славов Урология
0200000797 д-р Тодор Марков Димитров Акушерство и гинекология
0200000798 д-р Тодор Спасов Радев Вътрешни болести, Кардиология
0200000799 д-р Тодор Цветанов Жегов Акушерство и гинекология
0200000801 д-р Тодорка Йорданова Мущрина-Конова Вътрешни болести, Обща медицина
0200000802 д-р Тодорка Любомирова Икономова Анестезиология и интензивно лечение
0200000803 д-р Тома Георгиев Марков Вътрешни болести, Гастроентерология
0200000805 д-р Томислав Георгиев Манчев
0200000806 д-р Тони Стоянов Даскалов Ушно-носно-гърлени болести
0200000808 д-р Тотка Лазарова Вълкова Нервни болести
0200001061 д-р Траян Йорданов Панев
0200000809 д-р Уляна Александрова Крантева Инфекциозни болести
0200001026 д-р Фатме Исметова Ролева
0200001031 д-р Фатме Меджетилова Фърговска Нервни болести
0200001041 д-р Фелдизе Усаинова Бъскова
0200000811 д-р Феодор Илиев Фидошев Хирургия
0200000812 д-р Фиданка Георгиева Стоева Вътрешни болести
0200000813 д-р Филип Герасимов Богдански Обща медицина
2300013489 д-р Хава Хюсеин Орцева Акушерство и гинекология
0200000814 д-р Харалампи Костадинов Дуков Очни болести
2300014725 д-р Христиан Людмилов Арсов
0200000815 д-р Христина Йончева Кузманова-Янкова Нуклеарна медицина