Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1376-1400 от 1603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001643 д-р Стамен Колев Сталев Ортопедия и травматология
2500001297 д-р Станимир Ангелов Ангелов
2500001298 д-р Станимир Георгиев Стайков
2500001299 д-р Станимир Денчев Трошев
2500001300 д-р Станимир Димитров Андонов Хирургия
2500001868 д-р Станимир Пенчев Дайков Кардиология
2500001301 д-р Станимир Стоилов Масларски Педиатрия
2500001302 д-р Станимир Филипов Станков Трудова медицина
2300012835 д-р Станимира Петрова Башева Акушерство и гинекология
2500001304 д-р Станислав Колев Дечев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500002310 д-р Станислав Колев Стоянов
2500001305 д-р Станислав Русев Русев Хирургия, Гръдна хирургия
2500001306 д-р Станислав Христов Абрашев Ушно-носно-гърлени болести
2500001307 д-р Станислава Делчева Стефанова-Костадинова Пневмология и фтизиатрия
2500001640 д-р Станислава Иванова Белоева Анестезиология и интензивно лечение
2500002125 д-р Станислава Маринова Михайлова
2500001679 д-р Станислава Русенова Гешева
2500001308 д-р Станка Петкова Богданова Педиатрия
2500002023 д-р Стела Леонидова Христова
2500001964 д-р Стела Тодорова Павкова-Банова
2500001310 д-р Стелиана Панайотова Киранова Обща медицина
2500001311 д-р Стефан Ананиев Велков Кожни и венерически болести
2500001312 д-р Стефан Ангелов Бузалов Акушерство и гинекология
2500001313 д-р Стефан Данаилов Матеев Патофизиология, Съдебна медицина и деонтология
2500001314 д-р Стефан Димитров Бурков Обща медицина