Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1401-1425 от 1633.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001294 д-р София Благоева Чилова Физикална и рехабилитационна медицина
2500001295 д-р София Евгениева Найденова-Динева Акушерство и гинекология
2500001296 д-р Спаска Нанева Богданова
2500001829 д-р Стамен Бонев Касалов Ендокринология и болести на обмяната
2500001643 д-р Стамен Колев Сталев Ортопедия и травматология
2500001297 д-р Станимир Ангелов Ангелов
2500001298 д-р Станимир Георгиев Стайков
2500001299 д-р Станимир Денчев Трошев
2500001300 д-р Станимир Димитров Андонов Хирургия
2500001868 д-р Станимир Пенчев Дайков Кардиология
2500001301 д-р Станимир Стоилов Масларски Педиатрия
2500002353 д-р Станимир Стоянов Ацев
2500001302 д-р Станимир Филипов Станков Трудова медицина
2300012835 д-р Станимира Петрова Башева Акушерство и гинекология
2500002385 д-р Станислав Георгиев Илчев
2500001304 д-р Станислав Колев Дечев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500002310 д-р Станислав Колев Стоянов
2500001305 д-р Станислав Русев Русев Хирургия, Гръдна хирургия
2500001306 д-р Станислав Христов Абрашев Ушно-носно-гърлени болести, Ушно-носно-гърлени болести
2500001640 д-р Станислава Иванова Белоева Анестезиология и интензивно лечение
2500002125 д-р Станислава Маринова Михайлова
2500001679 д-р Станислава Русенова Гешева
2500001308 д-р Станка Петкова Богданова Педиатрия
2500002023 д-р Стела Леонидова Христова
2500001964 д-р Стела Тодорова Павкова-Банова