Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 501-525 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500000437 д-р Динко Йорданов Господинов
2500002256 д-р Динко Колев Банков
2500000438 д-р Динко Митев Митев
2500000439 д-р Динко Петков Динев Нервни болести
2500000441 д-р Динко Христов Атанасов
2500001726 д-р Диньо Николаев Динев Вътрешни болести, Обща медицина
2500000365 д-р Диян Георгиев Дойчев Вътрешни болести
2500000443 д-р Диян Георгиев Дончев
2500000444 д-р Диян Славов Делчев Кардиология
2500002105 д-р Дияна Димова Петрова
2500000379 д-р Дияна Колева Прангова Обща и клинична патология
2500000384 д-р Дияна Петрова Дичева-Арабаджиева Кожни и венерически болести
2500000445 д-р Дияна Славова Димитрова Обща медицина
2500000446 д-р Добринка Георгиева Будакова Обща медицина
2500000447 д-р Добринка Петрова Вълчева Вътрешни болести
2500002332 д-р Добромир Дианов Димитров
2500000448 д-р Добромир Любомиров Лазаров Педиатрия
2500002117 д-р Добромир Николаев Николаев
2500000449 д-р Дойка Динева Михова Физикална и рехабилитационна медицина
2500000450 д-р Дойчин Денев Дочев
2500001900 д-р Донета Маринова Димитрова Нервни болести
2100000222 д-р Доника Иванова Проданова Ендокринология и болести на обмяната, Обща медицина
2500002253 д-р Доника Стоянова Тенева
2500000451 д-р Донка Атанасова Мутафчиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500000452 д-р Донка Георгиева Иванова-Йорданова