Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 251-275 от 10480.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300000183 д-р Александър Светославов Тодоров Вътрешни болести
2300015386 д-р Александър Севдалинов Гюнелиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300000185 д-р Александър Симеонов Марковски Анестезиология и интензивно лечение
2300011122 д-р Александър Славчев Калчев Акушерство и гинекология
2300013859 д-р Александър Славчев Сираков Образна диагностика
2300000187 д-р Александър Стаматов Мешков Вътрешни болести
2300000188 д-р Александър Станев Кантарски Спешна медицина
2300014040 д-р Александър Станиславов Димитров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300014589 д-р Александър Стефанов Кръстев
2300013722 д-р Александър Стефанов Стефанов Детска хирургия
2300010690 д-р Александър Тихомиров Даскалов Съдова хирургия
2300000192 д-р Александър Тодоров Александров Хирургия
2300000193 д-р Александър Тодоров Минчев Съдебна медицина и деонтология
2300013910 д-р Александър Томиев Гейман
2300014678 д-р Александър Фахми Мурад Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300014980 д-р Александър Христов Илиев
2300015933 д-р Александър Христов Христов
2300011097Професор д-р Александър Хуго Оскар дмНервни болести, Очни болести
2300012742 д-р Александър Цветанов Герасимов
2300000197 д-р Александър Цветанов Фудулски Ортопедия и травматология
2300000202 д-р Александър Янчев Янев Вътрешни болести, Професионални болести
2300000204 д-р Алексей Александров Джелепов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300010666 д-р Алексей Алексеев Лещански Анестезиология и интензивно лечение
1600000031 д-р Алексей Петров Милев
2300014006 д-р Алексей Стоянов Стоянов