Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 251-275 от 10290.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300011645 д-р Александър Стайков Александров Кардиология
2300000187 д-р Александър Стаматов Мешков Вътрешни болести
2300000188 д-р Александър Станев Кантарски Спешна медицина
2300014040 д-р Александър Станиславов Димитров
2300014589 д-р Александър Стефанов Кръстев
2300013722 д-р Александър Стефанов Стефанов
2300012257 д-р Александър Стойков Андреев Очни болести
2300010690 д-р Александър Тихомиров Даскалов Съдова хирургия
2300000192 д-р Александър Тодоров Александров Хирургия
2300000193 д-р Александър Тодоров Минчев Съдебна медицина и деонтология
2300013910 д-р Александър Томиев Гейман
2300014678 д-р Александър Фахми Мурад
2300014980 д-р Александър Христов Илиев
2300011097Доцент д-р Александър Хуго Оскар дмнНервни болести, Очни болести
2300012742 д-р Александър Цветанов Герасимов
2300000197 д-р Александър Цветанов Фудулски Ортопедия и травматология
2300000202 д-р Александър Янчев Янев Вътрешни болести, Професионални болести
2300000204 д-р Алексей Александров Джелепов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300010666 д-р Алексей Алексеев Лещански Анестезиология и интензивно лечение
1600000031 д-р Алексей Петров Милев
2300014006 д-р Алексей Стоянов Стоянов
2300000206 д-р Алекси Димов Вълков Вътрешни болести
2800000006 д-р Алекси Кръстев Алексиев Нервни болести
2300000212 д-р Али Ахмад Бедран Клинична лаборатория
2300014107 д-р Али Ерол Йълдъръм