Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 126-150 от 10421.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300000089 д-р Александра Стоянова Салтирова Анестезиология и интензивно лечение
2300012702 д-р Александра Теодорова Георгиева Очни болести
2300015107 д-р Александра Тодорова Кючукова
2300012624 д-р Александра Трайковска-Димитрова Социална медицина и здравен мениджмънт, Ендокринология и болести на обмяната
2300016243 д-р Александра Христова Масларова
2300014145 д-р Александра Цветелинова Иванова
2300011621 д-р Александра Цецова Цолова-Играчева Анестезиология и интензивно лечение
2300015302 д-р Александра Чавдарова Макенджиева
2300013505 д-р Александрина Анатолиева Кузов
2300000091 д-р Александрина Борисова Александрова Хирургия
2300000092 д-р Александрина Георгиева Милтенова Трансфузионна хематология
2300000093 д-р Александрина Иванова Влахова Обща и клинична патология
2300012527 д-р Александрина Йорданова Котова Психиатрия
2300000094 д-р Александрина Крумова Кленова-Русева Лъчелечение
2300013603 д-р Александрина Петкова Петкова
2300000095 д-р Александрина Петрова Петрова-Перчева Образна диагностика
2300013310 д-р Александрина Ценова Гъцева Очни болести
2300011692 д-р Александрос Алекос Лафчис Пластично–възстановителна и естетична хирургия
2300011755 д-р Александър Александров Александров
2300013963 д-р Александър Александров Илков
2300012852 д-р Александър Александров Копчев
2300015605 д-р Александър Александров Шлюкарски
2300000097 д-р Александър Алексиев Недялков Вътрешни болести, Нефрология
2300000098 д-р Александър Ангелов Ангелов Очни болести
2300000099 д-р Александър Ангелов Бучков Обща медицина