Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 326-350 от 10641.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300015753 д-р Анабела Янкова Главанова
2300011224 д-р Анани Пламенов Тошев Очни болести
2300011649 д-р Анастазия Петреска Хирургия
2300013235 д-р Анастас Красенов Демирев Нуклеарна медицина
2300015394 д-р Анастас Николаев Канев
2300000241 д-р Анастас Николов Стойков Вътрешни болести, Кардиология
0400000049 д-р Анастас Симеонов Анастасов Хирургия, Съдова хирургия
2300000243 д-р Анастас Станиславов Желязков Хирургия
2300000244 д-р Анастас Стоянов Иванов Клинична лаборатория
2300000247 д-р Анастасия Александрова Малякова-Кръстева Нервни болести
2200000472 д-р Анастасия Анастасова Камишева
2300000251 д-р Анастасия Иванова Викторова Хирургия
2300011488 д-р Анастасия Иванова Турчева Нервни болести
2200000009 д-р Анастасия Костадинова Шокова Нервни болести
2300014190 д-р Анастасия Костова Коркова
2300015136 д-р Анастасия Николаева Аврамова
2300000255 д-р Анастасия Петрова Златанова Нервни болести
1700000083 д-р Анастасия Станчева Миланова Кожни и венерически болести
1700004758 д-р Анастасия Тодорова Недева Ревматология
2300013068 д-р Анастасия Трифунова-Аскерова
2300000256 д-р Анастасия Христова Димитрова Педиатрия, Анестезиология и интензивно лечение
0400003820 д-р Анатоли Валентинов Семков
0600000018 д-р Анатоли Кирилов Атанасов Нервни болести, Психиатрия
2300013554 д-р Анатоли Павлов Кундурджиев
2300000258 д-р Анатолий Василев Дуковски Акушерство и гинекология