Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 226-250 от 10603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300000162 д-р Александър Любенов Пацов Вътрешни болести, Обща медицина
2300010897 д-р Александър Любомиров Александров Кожни и венерически болести
2300000166 д-р Александър Маринов Димитров дмФизикална и рехабилитационна медицина, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2300013418 д-р Александър Маринов Краев
2300000167Доцент д-р Александър Марков Райнов дмУшно-носно-гърлени болести
2300000169Доцент д-р Александър Миладинов Апостолов дмСъдебна медицина и деонтология
0400004110 д-р Александър Митков Симов Психиатрия
2300015460 д-р Александър Михайлов Стоянов
2300000170 д-р Александър Михайлов Ценев Вътрешни болести, Кардиология
2300014586 д-р Александър Николаев Бояджиев
2300013634 д-р Александър Николаев Голомехов
2300011629 д-р Александър Николаев Доганов Акушерство и гинекология
2300000171 д-р Александър Николаев Трифонов Образна диагностика
2300012580 д-р Александър Николаев Чобанов Кардиология
2300010492 д-р Александър Огнянов Милчев Хирургия
2300000175 д-р Александър Петков Петков Анестезиология и интензивно лечение
2200000452 д-р Александър Петров Кръстанов Урология
2300014360 д-р Александър Петров Николов
2300000180Професор д-р Александър Петров Червеняков кмнДетска хирургия, Хирургия, Гръдна хирургия
2300015490 д-р Александър Пламенов Георгиев
2300014084 д-р Александър Радославов Кирилов
2300000183 д-р Александър Светославов Тодоров Вътрешни болести
2300015386 д-р Александър Севдалинов Гюнелиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2300000185 д-р Александър Симеонов Марковски Анестезиология и интензивно лечение
2300011122 д-р Александър Славчев Калчев Акушерство и гинекология