Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София

Показване на 226-250 от 10878.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004314 д-р Александър Илиянов Стефанов Ортопедия и травматология
2300000153 д-р Александър Йорданов Боев Вътрешни болести
2300011723 д-р Александър Йорданов Илиев Ортопедия и травматология
2300012922 д-р Александър Йорданов Йорданов
2300014341 д-р Александър Каменов Колчев
2300000157 д-р Александър Климентов Шахов Анестезиология и интензивно лечение
2300015547 д-р Александър Константинов Петров
2300000159 д-р Александър Костов Заимов дмУрология
2300014418 д-р Александър Красимиров Ангелов Ревматология
2300014082 д-р Александър Красимиров Соколов
2300011805 д-р Александър Крумов Кацаров
2300000161 д-р Александър Кръстев Кътев Авиационна медицина
2300012888 д-р Александър Лазаров Лазаров
2300000162 д-р Александър Любенов Пацов Вътрешни болести, Обща медицина
2300010897 д-р Александър Любомиров Александров Кожни и венерически болести
2300000166 д-р Александър Маринов Димитров дмФизикална и рехабилитационна медицина, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2300013418 д-р Александър Маринов Краев
2300000167Доцент д-р Александър Марков Райнов дмУшно-носно-гърлени болести
2300000169Доцент д-р Александър Миладинов Апостолов дмСъдебна медицина и деонтология
0400004110 д-р Александър Митков Симов Психиатрия
2300015460 д-р Александър Михайлов Стоянов
2300000170 д-р Александър Михайлов Ценев Вътрешни болести, Кардиология
2300014586 д-р Александър Николаев Бояджиев Акушерство и гинекология
2300013634 д-р Александър Николаев Голомехов
2300011629 д-р Александър Николаев Доганов Акушерство и гинекология