Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 276-300 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000389 д-р Румен Петров Вражалски
1500000391 д-р Румяна Георгиева Велева Педиатрия
1500000392 д-р Румяна Иванова Лазарова-Величкова Педиатрия, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000393 д-р Румяна Илиева Денчева Вътрешни болести, Гастроентерология
1500000396 д-р Саша Георгиева Велкова Анестезиология и интензивно лечение
1500000397 д-р Светла Илиева Нурянова Акушерство и гинекология
1500000519 д-р Светла Рангелова Гюрова-Кирова Трудова медицина
1500000398 д-р Светлана Анатолиевна Гергинова Обща медицина
1500000402 д-р Свилен Бисеров Орлов Обща медицина
1500000403 д-р Сергей Георгиев Иванов Нервни болести
2800000516 д-р Силвия Петрова Димитрова Педиатрия
2300008604 д-р Симеон Василев Симеонов Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000407 д-р Симеон Кирилов Станков Хирургия
1500000511 д-р Сия Иванова Евтимова-Христова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000409 д-р Сия Петрова Механджийска-Петкова Клинична лаборатория
1500000413 д-р Славка Любомирова Василева Вътрешни болести
1500000415 д-р Славчо Борисов Рангелов Ушно-носно-гърлени болести
0600000396 д-р Славянка Лазарова Цветкова Образна диагностика
1500000416 д-р Слънчезар Александров Гицов
1500000418 д-р Снежанка Антонова Антонова Педиатрия
1500000419 д-р Соня Георгиева Райкова Вътрешни болести, Обща медицина
1000000287 д-р Софка Костадинова Прусалкова-Стойчева
1500000428 д-р Стела Димитрова Симеонова Педиатрия
1500000429 д-р Стефан Андреев Илиев Хирургия
1500000430 д-р Стефан Добрев Церовски Урология