Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 301-325 от 325.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000430 д-р Стефан Добрев Церовски Урология
1500000435 д-р Стойчо Николов Христов
1500000540 д-р Стоян Йорданов Игнатов Педиатрия
1500000439 д-р Таня Димитрова Димитрова Клинична лаборатория
1500000440 д-р Таня Костадинова Дойчинова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000441 д-р Татяна Ангелова Банкова
1500000443 д-р Татяна Василева Харизанова-Манолова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000447 д-р Тодорка Илиева Рангелова Образна диагностика
1500000448 д-р Томислав Василев Любенов Обща медицина
1500000452 д-р Христина Борисова Михайлова-Костова Педиатрия
1500000455 д-р Христо Иванов Въгленов Ортопедия и травматология
1500000456 д-р Христо Мичев Христов Акушерство и гинекология
1500000457 д-р Христо Николаев Гъмзов Вътрешни болести, Трудова медицина
1500000458 д-р Цвета Георгиева Пенчева-Тиле Патофизиология, Образна диагностика
1500000501 д-р Цветан Божичков Георгиев Хирургия
1500000460 д-р Цветелина Димитрова Йонева Вътрешни болести, Ревматология
1500000462 д-р Цецка Стефанова Андонова Клинична микробиология
1500000465 д-р Юлиана Стайкова Маджарска-Джерекарова Очни болести
1500000466 д-р Юлий Методиев Макаров Психиатрия
1500000469 д-р Юлия Христофорова Иванова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000470 д-р Юри Дончев Ленев Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000471 д-р Явор Илиев Рангелов Вътрешни болести, Кардиология
1500000473 д-р Явор Стефанов Боянов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000474 д-р Янко Александров Михайлов Хирургия, Съдова хирургия
1500000475 д-р Ярослав Тодоров Якимов Анестезиология и интензивно лечение