Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 301-325 от 335.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000415 д-р Славчо Борисов Рангелов Ушно-носно-гърлени болести
1500000416 д-р Слънчезар Александров Гицов
1500000418 д-р Снежанка Антонова Антонова Педиатрия
1500000419 д-р Соня Георгиева Райкова Вътрешни болести, Обща медицина
1000000287 д-р Софка Костадинова Прусалкова-Стойчева
1500000428 д-р Стела Димитрова Симеонова Педиатрия
1500000429 д-р Стефан Андреев Илиев Хирургия
1500000430 д-р Стефан Добрев Церовски Урология
1500000432 д-р Стефка Давидкова Драгоманска Вътрешни болести, Нефрология
1500000435 д-р Стойчо Николов Христов
1500000540 д-р Стоян Йорданов Игнатов Педиатрия
1500000439 д-р Таня Димитрова Димитрова Клинична лаборатория
1500000440 д-р Таня Костадинова Дойчинова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000441 д-р Татяна Ангелова Банкова
1500000443 д-р Татяна Василева Харизанова-Манолова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000444 д-р Ташко Александров Козарев Вътрешни болести
1500000447 д-р Тодорка Илиева Рангелова Образна диагностика
1500000448 д-р Томислав Василев Любенов Обща медицина
1500000452 д-р Христина Борисова Михайлова-Костова Педиатрия
1500000455 д-р Христо Иванов Въгленов Ортопедия и травматология
1500000456 д-р Христо Мичев Христов Акушерство и гинекология
1500000457 д-р Христо Николаев Гъмзов Вътрешни болести, Трудова медицина
1500000458 д-р Цвета Георгиева Пенчева-Тиле Патофизиология, Образна диагностика
1500000501 д-р Цветан Божичков Георгиев Хирургия
1500000498 д-р Цветанка Димитрова Стойчева