Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 226-250 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000523 д-р Милко Василев Хиновски Ортопедия и травматология
1500000314 д-р Милко Пантелеев Милков Ортопедия и травматология
2300006538 д-р Мирослав Митев Митев Образна диагностика
1500000317 д-р Мирослава Ненова Нешева-Андонова Спешна медицина, Клинична алергология
1500000318 д-р Митко Василев Костадинов
1500000544 д-р Надя Александрова Петрова Ушно-носно-гърлени болести
1500000559 д-р Наталия Дмитриевна Спасова
1500000323 д-р Наталия Илиева Коцева-Валянова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000324 д-р Наталия Тодорова Ленева Образна диагностика
1500000554 д-р Невелина Красимирова Цанкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000404 д-р Невена Симеонова Коиличка Обща и клинична патология
1500000328 д-р Нели Маринова Кръстева-Ненкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000329 д-р Нешко Георгиев Петков Вътрешни болести
1500000332 д-р Николай Георгиев Андреев Обща медицина
1500000333 д-р Николай Георгиев Петков Вътрешни болести
2300013115 д-р Николай Емилов Спиридонов
1500000334 д-р Николай Иванов Алексов Вътрешни болести, Кардиология
1500000336 д-р Николай Любомиров Радулов Акушерство и гинекология
1500000339 д-р Николай Рафаилов Николов Трансфузионна хематология
1500000341 д-р Нина Стаменова Георгиева
1500000343 д-р Нора Йотова Алексова Анестезиология и интензивно лечение
1500000347 д-р Олга Стоянова Методиева Педиатрия
0200000647 д-р Орлин Господинов Цветков Хирургия
1500000350 д-р Павлина Асенова Иванова Обща медицина
1500000351 д-р Павлина Борисова Костова-Николова Акушерство и гинекология, Обща медицина