Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 276-300 of 326 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000541Rumen Iliev Denchev MD
1500000389Rumen Petrov Vrazhalski MD
1500000391Rumyana Georgieva Veleva MD General Paediatrics
1500000392Rumyana Ivanova Lazarova-Velichkova MD General Paediatrics, General Practice, Community Medicine and Health Management
1500000393Rumyana Ilieva Dencheva MD Internal Medicine, Gastroenterology
1500000396Sasha Georgieva Velkova MD Anesthesiology and Intensive Care
1500000397Svetla Ilieva Nuryanova MD Obstetrics and Gynaecology
1500000519Svetla Rangelova Gyurova-Kirova MD Occupational Medicine
1500000398Svetlana Anatolievna Gerginova MD General Practice
1500000402Svilen Biserov Orlov MD
1500000403Sergey Georgiev Ivanov MD Neurology
2800000516Silvia Petrova Dimitrova MD General Paediatrics
2300008604Simeon Vasilev Simeonov MD Surgery, Community Medicine and Health Management
1500000407Simeon Kirilov Stankov MD Surgery
1500000511Siya Ivanova Evtimova-Hristova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
1500000409Sia Petrova Mehandzhiyska-Petkova MD Clinical Laboratory
1500000410Slaveya Vassileva Garova MD General Hygiene
1500000413Slavka Lyubomirova Vasileva MD Internal Medicine
1500000415Slavcho Borisov Rangelov MD Oto-rhino-laryngology
1500000416Slanchezar Aleksandrov Gitsov MD
1500000418Snezhanka Antonova Antonova MD General Paediatrics
1500000419Sonya Georgieva Raykova MD Internal Medicine, General Practice
1000000287Sofka Kostadinova Prusalkova-Stoycheva MD
1500000570Stanislav Dimitrov Hadzhiev MD
1500000428Stela Dimitrova Simeonova MD General Paediatrics