Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 301-325 of 332 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1000000287Sofka Kostadinova Prusalkova-Stoycheva MD
1500000428Stela Dimitrova Simeonova MD General Paediatrics
1500000429Stefan Andreev Iliev MD Surgery
1500000430Stefan Dobrev Tserovski MD Urology
1500000432Stefka Davidkova Dragomanska MD Internal Medicine, Internal Medicine - Nephrology
1500000435Stoycho Nikolov Hristov MD
1500000540Stoyan Yordanov Ignatov MD General Paediatrics
1500000439Tanya Dimitrova Dimitrova MD Clinical Laboratory
1500000440Tanya Kostadinova Doychinova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000441Tatyana Angelova Bankova MD
1500000443Tatyana Vasileva Harizanova-Manolova MD Internal Medicine
1500000444Tashko Aleksandrov Kozarev MD Internal Medicine
1500000548Teodor Rumenov Vasilev MD
1500000447Todorka Ilieva Rangelova MD Imaging Diagnostic
1500000448Tomislav Vasilev Lyubenov MD General Practice
1500000452Hristina Borisova Mihaylova-Kostova MD General Paediatrics
1500000455Hristo Ivanov Vaglenov MD Orthopaedics and Traumatology
1500000456Hristo Michev Hristov MD Obstetrics and Gynaecology
1500000457Hristo Nikolaev Gamzov MD Internal Medicine, Occupational Medicine
1500000458Tsveta Georgieva Pencheva-Tile MD Pathophysiology, Imaging Diagnostic
1500000501Tsvetan Bozhichkov Georgiev MD Surgery
1500000498Tsvetanka Dimitrova Stoycheva MD
1500000460Tsvetelina Dimitrova Yoneva MD Internal Medicine, Rheumatology
1500000462Tsetska Stefanova Andonova MD Clinical Microbiology
1500000465Yuliana Staykova Madzharska-Dzherekarova MD Ophthalmology