Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 51-75 от 1744.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001775 д-р Ангел Данчев Йорданов
1600000036 д-р Ангел Петков Ангелов Акушерство и гинекология
1600000037 д-р Ангел Петров Маринов Хирургия, Съдова хирургия
1600002320 д-р Ангела Бойковска-Марковска
1600002400 д-р Анджана Джордж
1600002524 д-р Анджела Коци
1600000041 д-р Андреан Петров Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
1600000042 д-р Андрей Христов Христов
1600000043 д-р Андриан Митков Яков Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1600000045 д-р Андриан Цветков Андровски Вътрешни болести
1600000044 д-р Андрияна Александрова Василева Акушерство и гинекология
1600000046 д-р Анелия Александрова Димитрова Патофизиология
1600000047 д-р Анелия Ангелова Венкова-Стоянова
1600000048 д-р Анелия Анкова Гарева Вътрешни болести
0500000961 д-р Анелия Вескова Радионова-Георгиева Нервни болести
1600000050 д-р Анелия Георгиева Ананиева-Камбурова Детски болести, Обща медицина
1600000051 д-р Анелия Георгиева Маринова Детски болести
1600001795 д-р Анелия Георгиева Митева-Петкова
1600000052 д-р Анелия Димитрова Ангелова Детски болести, Обща медицина
1200000009 д-р Анелия Димитрова Георгиева-Краевска Анестезиология и интензивно лечение
1600000054 д-р Анелия Иванова Поповска Вътрешни болести
1600000055 д-р Анелия Костадинова Цочева Обща медицина, Трансфузионна хематология
1600002203 д-р Анелия Красимирова Асенова
1600000057 д-р Анелия Николаева Николакева Вътрешни болести
1600000058 д-р Анелия Петкова Ботева Хранене и диететика