Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 26-50 от 1708.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000017 д-р Александър Асенов Орманов Вътрешни болести, Кардиология
1600000018 д-р Александър Борисов Ангелов Хирургия
1600000019 д-р Александър Василев Шиндилски Вътрешни болести
1600000020Доцент д-р Александър Вълков Вълков Ушно-носно-гърлени болести
1600000021 д-р Александър Георгиев Микински Лъчелечение
2000000456 д-р Александър Димитров Любенов Акушерство и гинекология
1600002347 д-р Александър Емилов Симеонов
1600002155 д-р Александър Емилов Филипов
1600002466 д-р Александър Красимиров Попов
1600000025 д-р Александър Лилянов Вълков Нервни болести
1200000003 д-р Александър Николов Карагеоргиев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600002660 д-р Александър Огнянов Янчев
1300000623 д-р Александър Сашев Цветков
1600000030 д-р Алексей Додев Андреев Вътрешни болести
1600002628 д-р Алена Боянова Данова
1600002083 д-р Али Ахмад Ал караки Кардиология
1600001962 д-р Алим Владимирович Измайлов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600002304 д-р Алина Дерментли Анестезиология и интензивно лечение
1600000032 д-р Алина Милушева Десимирова-Бъчева Психиатрия
1600000033 д-р Алцек Дончев Цеков Образна диагностика
1600002024 д-р Ана Костадиновска Кардиология
1600002313 д-р Анастасия Андрийвна Курдогло
1600000034 д-р Анатолий Пейков Фичев
1600002426 д-р Ангел Анатолиев Атанасов
1600001775 д-р Ангел Данчев Йорданов Акушерство и гинекология