Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 101-125 от 1744.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000083 д-р Анна Николаева Кънова Микробиология
1600000084 д-р Анна Николова Занова
1600000085 д-р Анна Николова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
1600001678 д-р Анна Петкова Ангелова
1600000086 д-р Анна Петкова Кермова-Стоянова Анестезиология и интензивно лечение
1600002495 д-р Анна Стефанос Кораки
1600002539 д-р Анна Юлианова Горанова
1600002502 д-р Анса Съни
1600000087 д-р Антоанета Василева Кирилова
1600000089 д-р Антоанета Илиева Кърчева-Андреева Микробиология
1600000090 д-р Антоанета Канева Стоянова Детски болести
1600000091 д-р Антоанета Любомирова Спасова Акушерство и гинекология
1600000092 д-р Антоанета Маринова Пандурска
1600000093 д-р Антоанета Николова Славкова Вътрешни болести
1600001852 д-р Антон Афрам Тума Ушно-носно-гърлени болести
1600002190 д-р Антон Пепов Партенов
0700000804 д-р Антон Пешев Николов Хирургия
0700000036 д-р Антон Тодоров Хаджиев
1600000096 д-р Антон Христов Антонов Детски болести, Обща медицина
1600002560 д-р Антонио Дилянов Василев
1600000098 д-р Антонио Иванов Антонов Вътрешни болести, Клинична хематология
1600000099 д-р Антония Асенова Узунангелова Анестезиология и интензивно лечение
1600000100 д-р Антония Василева Дюлгерова-Церковска Вътрешни болести
1600000101 д-р Антония Дакова Кьосовска Обща медицина
1600000102 д-р Антония Илиева Богданова Акушерство и гинекология