Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 51-75 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000060 д-р Боян Богданов Драганов Вътрешни болести
2300001142 д-р Валентин Ангелов Бонев Вътрешни болести, Кардиология
1500000061 д-р Валентин Йорданов Кюрчийски Вътрешни болести
1500000063 д-р Валентина Ангелова Гонева Обща медицина
1500000065 д-р Валентина Велинова Цакманова Урология
1500000066 д-р Валентина Димитрова Менчева-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000070 д-р Валентина Димитрова Пасатова Хирургия
1500000067 д-р Валентина Здравкова Байлева-Стойнова Обща медицина
1500000068 д-р Валентина Маринова Спасова Педиатрия
1500000069 д-р Валентина Павлова Асенова Инфекциозни болести
1500000071 д-р Валери Величков Величков Вътрешни болести, Обща медицина
1500000072 д-р Валери Генчов Дойчинов Обща медицина
1500000073 д-р Валери Иванов Димитров Хирургия
1500000074 д-р Валери Теофилов Симеонов Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300010303 д-р Валодя Стоянов Арсов Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
1500000077 д-р Васил Лазаров Василев Вътрешни болести, Гастроентерология
1500000079 д-р Василка Велева Василева Педиатрия
1500000080 д-р Василка Генадиева Методиева Обща медицина
1500000081 д-р Величка Георгиева Кадийска Вътрешни болести
1500000082 д-р Величка Симеонова Александрова Вътрешни болести
1500000086 д-р Венета Станоева Пехливанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000088 д-р Венцислав Александров Цеков кмнАкушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000089 д-р Венцислав Дафинов Чунов Ортопедия и травматология
1500000090 д-р Венцислав Нецов Нецов Обща медицина
1500000091 д-р Венцислава Филипова Маркова