Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 1-25 от 407.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000575 д-р Мария Трифонова Капитанова Педиатрия
0300001440 д-р Гаурав Сети Ортопедия и травматология
0400002842 д-р Цанко Радков Дончев Хирургия, Детска хирургия
0400003945 д-р Христо Цветанов Цвятков Кардиология
0400004586 д-р Стефка Димитрова Димитрова
0400004676 д-р Деница Иванова Здравкович
0500000184 д-р Иванка Николова Попйорданова Анестезиология и интензивно лечение
0500000989 д-р Бонка Николова Попова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0500001294 д-р Пенко Веселинов Гергански Вътрешни болести, Кардиология
0500001524 д-р Грета Пламенова Данкова Нефрология
0500001582 д-р Александър Георгиев Стефанов Ендокринология и болести на обмяната
0800000003 д-р Александър Живков Атанасов Хирургия
0800000005 д-р Алфия Асхатовна Мустафина Педиатрия
0800000006 д-р Ангел Иванов Анчев Акушерство и гинекология
0800000007 д-р Ангел Петров Ангелов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000009 д-р Анелия Николова Камбурова
0800000010 д-р Анелия Стефанова Попова-Винева Обща медицина
0800000011 д-р Анелия Тотева Толева-Петрова Педиатрия, Токсикология
0800000015 д-р Анета Недева Янева Клинична лаборатория
0800000017 д-р Анка Василева Каралиева-Зъбарева Вътрешни болести, Обща медицина
0800000021 д-р Антоанета Денева Георгиева Образна диагностика
0800000024 д-р Антоанета Стефанова Лазарова Педиатрия
0800000025 д-р Антоанета Христова Стойкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000026 д-р Антонина Николова Катранджиева Клинична микробиология
0800000027 д-р Антония Георгиева Колева Пневмология и фтизиатрия