Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 1-25 от 414.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000575 д-р Мария Трифонова Капитанова Педиатрия
0300001496 д-р Виолета Маринова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0400002842 д-р Цанко Радков Дончев Хирургия, Детска хирургия
0400003945 д-р Христо Цветанов Цвятков Кардиология, Кардиология
0500000184 д-р Иванка Николова Попйорданова Анестезиология и интензивно лечение
0500000989 д-р Бонка Николова Попова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0500001294 д-р Пенко Веселинов Гергански Вътрешни болести, Кардиология
0500001582 д-р Александър Георгиев Стефанов
0800000003 д-р Александър Живков Атанасов Хирургия
0800000005 д-р Алфия Асхатовна Мустафина Педиатрия
0800000006 д-р Ангел Иванов Анчев Акушерство и гинекология
0800000007 д-р Ангел Петров Ангелов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000009 д-р Анелия Николова Камбурова
0800000010 д-р Анелия Стефанова Попова-Винева Обща медицина
0800000011 д-р Анелия Тотева Толева-Петрова Педиатрия
0800000012 д-р Анелия Христова Василева Ортопедия и травматология
0800000015 д-р Анета Недева Янева Клинична лаборатория
0800000017 д-р Анка Василева Каралиева Вътрешни болести, Обща медицина
0800000019 д-р Анка Георгиева Александрова-Скакалова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000020 д-р Анна Стойнева Куртева Вътрешни болести
0800000021 д-р Антоанета Денева Георгиева Образна диагностика
0800000022 д-р Антоанета Драганова Стоянова Пневмология и фтизиатрия
0800000023 д-р Антоанета Манева Белчева Клинична микробиология, Клинична лаборатория
0800000024 д-р Антоанета Стефанова Лазарова Педиатрия
0800000025 д-р Антоанета Христова Стойкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология