Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 426-450 от 602.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000568 д-р Перуника Илиева Илиева Анестезиология и интензивно лечение
0700000569 д-р Петинка Иванова Петкова Очни болести
0700000571 д-р Петко Иванов Димитров Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000897 д-р Петко Стефчов Василев
0700000575 д-р Петранка Иванова Димитрова
0700000577 д-р Петранка Тодорова Петрова Кожни и венерически болести
0700000579 д-р Петър Борисов Димитров Обща медицина
0700000939 д-р Петър Валериев Ралчовски
0700000582 д-р Петър Иванов Савчев Психиатрия
2300007575 д-р Петър Киров Петров Клинична микробиология
1300000420 д-р Петър Сашков Митев
0700000586 д-р Петър Славчев Ангелов Акушерство и гинекология
1600001198 д-р Петьо Василев Вълчев Хирургия
0700000811 д-р Петьо Емилов Цонов
0700000589 д-р Петьофи Танчев Дамянов Психиатрия
2300011999 д-р Петя Валентинова Цветкова-Иванова Педиатрия
0700000951 д-р Петя Венциславова Апостолова
0700000590 д-р Петя Дамянова Василева Обща медицина
0700000591 д-р Петя Иванова Николова Психиатрия
0700000592 д-р Петя Петрова Йорданова Вътрешни болести, Кардиология
0700000906 д-р Петя Петрова Петкова Гастроентерология
0700000593 д-р Петя Петрова Стайкова-Коцева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000594 д-р Петя Симеонова Стояновска Акушерство и гинекология
1600001215 д-р Пламен Върбанов Керековски Педиатрия
0700000600 д-р Пламен Гогов Стоянов Обща медицина