Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 401-425 от 604.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000338 д-р Николай Петков Петков
0700000913 д-р Николай Пламенов Иванов Ортопедия и травматология
0700000531Доцент д-р Николай Радев Йорданов дмАнестезиология и интензивно лечение
0700000532 д-р Николай Славчев Николов Анестезиология и интензивно лечение
0700000533 д-р Николай Стефанов Тошков Обща и клинична патология
0700000947 д-р Николай Цветанов Бойков
0700000534 д-р Николай Цветанов Минковски Образна диагностика
0700000536 д-р Николина Йорданова Инчовска Хирургия, Детска хирургия
0600000317 д-р Николина Христова Петрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000537 д-р Николинка Игнатова Вътова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0700000859 д-р Нина Димитрова Шачири Анестезиология и интензивно лечение
0700000538 д-р Нина Иванова Костова Вътрешни болести
0700000883 д-р Нина Милкова Топузанска Гастроентерология
0700000545 д-р Нора Георгиева Цветкова Вътрешни болести, Кардиология
0700000927 д-р Нора Орлинова Горанова Кожни и венерически болести
0700000547 д-р Огнян Иванов Шумански Анестезиология и интензивно лечение
0700000548 д-р Огнян Маринов Кожухаров Хирургия
0700000549 д-р Огнян Николов Василев Хирургия
0700000550 д-р Олга Викторова Василева Педиатрия
0700000551 д-р Олга Тошева Николова Педиатрия
0700000552 д-р Олимпия Димова Димова Обща медицина
1600001139 д-р Орлин Светославов Иванов Анестезиология и интензивно лечение
0700000553 д-р Орлин Цветанов Димитров Вътрешни болести
0700000556 д-р Павел Илиев Иванов Лъчелечение
0700000974 д-р Павел Петров Димитров