Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1501-1516 от 1516.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001733 д-р Явор Стефанов Павлов
1600001903 д-р Ян Ситар Кардиология
0300001279 д-р Яна Георгиева Нондева-Трошанова Вътрешни болести, Гастроентерология
0300001280 д-р Яна Павлова Миринчева
0300001281 д-р Яна Райкова Компанска Вътрешни болести
0300001282 д-р Яна Стойчева Бистрева Педиатрия
0300001283 д-р Яни Апостолов Печас Хирургия
0400005115 д-р Яни Недков Чобанов
2300015025 д-р Янита Красимирова Дюлгерска
0300001767 д-р Яница Мартинова Маврова
0300001284 д-р Янка Атанасова Стефанова
0300001285 д-р Янка Иванова Димчева Хирургия
0300001286 д-р Янка Танева Каменска Клинична лаборатория
0300001287 д-р Янко Кирилов Тодоров
0300001379 д-р Ярослава Апостолова Петрова Обща и клинична патология
0300001288 д-р Ясен Несторов Грънчаров