Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1-25 от 1637.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000337 д-р Зоя Стоянова Стоянова Обща медицина, Ревматология
0300000426 д-р Елка Георгиева Иванова
0300000575 д-р Ирина Събинова Митева Физикална и рехабилитационна медицина
0300001459 д-р Пламен Ангелов Минков Вътрешни болести, Кардиология
0300001512 д-р Петя Жечкова Караманова-Авджиева Обща медицина
0300001755 д-р Александър Димитров Костов
0300001797 д-р Савина Димитрова Костадинова
0400000257 д-р Бялка Колева Ненова
0400004050 д-р Савина Василева Димитрова-Василева Психиатрия
0400004055 д-р Зеки Кълъч
0400004130 д-р Румен Марчев Иванов
0400004275 д-р Ралиа Амину Бунза
0400004635 д-р Станимир Йорданов Кънчев
0500001346 д-р Румен Димитров Гъдев
0500001494 д-р Йорданка Атанасова Стайкова-Пировска
0500001501 д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова Кожни и венерически болести
0800000251 д-р Красимира Димитрова Златева
0800000602 д-р Белчо Колев Белчев Хирургия
0900000776 д-р Евгений Степанович Григоржевский Ортопедия и травматология
1000000294 д-р Стефан Николаев Колбанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1000000410 д-р Шенай Рафет Терзиева Акушерство и гинекология
1000000490 д-р Иван Димитров Димитров
1000000497 д-р Антоанета Мартинова Георгиева Очни болести
1500000542 д-р Божидар Петров Цветанов Неврохирургия
1600000482 д-р Димитрина Илиева Върбанова Педиатрия