Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1-25 от 1628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000337 д-р Зоя Стоянова Стоянова Обща медицина, Ревматология
0300000426 д-р Елка Георгиева Иванова
0300000575 д-р Ирина Събинова Митева Физикална и рехабилитационна медицина
0300001512 д-р Петя Жечкова Караманова-Авджиева Обща медицина
0400004055 д-р Зеки Кълъч
0400004130 д-р Румен Марчев Иванов
0400004275 д-р Ралиа Амину Бунза
0500000301 д-р Николай Лазаринов Лазаров Анестезиология и интензивно лечение, Обща медицина
0500001346 д-р Румен Димитров Гъдев
0500001494 д-р Йорданка Атанасова Стайкова-Пировска
0500001501 д-р Десислава Димитрова Ганчева-Панайотова Кожни и венерически болести
0800000251 д-р Красимира Димитрова Златева
0800000602 д-р Белчо Колев Белчев Хирургия
1000000139 д-р Иванка Рачева Вълкова-Христова Анестезиология и интензивно лечение
1000000294 д-р Стефан Николаев Колбанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1000000410 д-р Шенай Рафет Терзиева Акушерство и гинекология
1000000490 д-р Иван Димитров Димитров
1000000497 д-р Антоанета Мартинова Георгиева Очни болести
1500000542 д-р Божидар Петров Цветанов Неврохирургия
1600001512 д-р Христо Александров Дъбнишки Акушерство и гинекология
1700001348 д-р Ели Стоянова Спасова Обща медицина
1700002712 д-р Николай Христозов Славов
1700003698 д-р Христо Николов Кирекчиев Вътрешни болести
1700004369 д-р Деница Стоянова Костадинова-Славова
1700004373 д-р Йовка Георгиева Иванова Ортопедия и травматология