Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 1-25 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000009 д-р Алекси Велков Алексиев Хирургия
0400000570 д-р Георги Иванов Тошев Хирургия
0400001569 д-р Марина Николаевна Гирская
0400002011Професор д-р Петър Иванов Генев дмОбща и клинична патология
0400003340 д-р Нина Миленова Маринова Очни болести
0400003796 д-р Юмер Басриев Юсеинов Обща медицина
0400003855 д-р Алиибрям Нури Алиибрям Кардиология
0400004143 д-р Светлозара Йорданова Стоянова
0400004736 д-р Гюнер Мустафов Рамисов
0400005286 д-р Станислав Димитров Стайков
0600000509 д-р Данчо Данчев Данаилов Анестезиология и интензивно лечение
0900000163 д-р Джон Екпейн Егурузе Педиатрия, Обща медицина
0900000462Доцент д-р Нели Спасова Колева дмАнестезиология и интензивно лечение
0900000607 д-р Стефан Янков Николов Акушерство и гинекология
1000000405 д-р Илина Заваринова Андонова
1600002347 д-р Александър Емилов Симеонов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700004911 д-р Ениз Екин Кожни и венерически болести
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
1900000075 д-р Бранимир Красимиров Ангелов
1900000427 д-р Маргарита Янкова Христозова Клинична лаборатория
1900000548 д-р Павел Михайлов Павлов Обща медицина
1900000810 д-р Ангел Енчев Ангелов Психиатрия
1900000864 д-р Юлия Владимировна Манойлова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000004 д-р Анастас Владимиров Янков Анестезиология и интензивно лечение
2000000005 д-р Ангел Господинов Ангелов Нервни болести