Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 1-25 от 268.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001250 д-р Христо Цветанов Данаилов Ревматология
0400001569 д-р Марина Николаевна Гирская
0400003340 д-р Нина Миленова Маринова Очни болести
0400003796 д-р Юмер Басриев Юсеинов Обща медицина
0400003855 д-р Алиибрям Нури Алиибрям Кардиология
0400004143 д-р Светлозара Йорданова Стоянова
0400004694 д-р Мелиз Гюрсел Азис
0600000509 д-р Данчо Данчев Данаилов Анестезиология и интензивно лечение
0900000163 д-р Джон Екпейн Егурузе Педиатрия, Обща медицина
0900000607 д-р Стефан Янков Николов Акушерство и гинекология
1700004911 д-р Ениз Екин
1800000252 д-р Светлан Иванов Христов Вътрешни болести
1900000075 д-р Бранимир Красимиров Ангелов
1900000122 д-р Виктория Атанасова Русева-Елисеева Обща и клинична патология
1900000427 д-р Маргарита Янкова Христозова Клинична лаборатория
1900000548 д-р Павел Михайлов Павлов Обща медицина
1900000810 д-р Ангел Енчев Ангелов Психиатрия
1900000864 д-р Юлия Владимировна Манойлова Физикална и рехабилитационна медицина
2000000004 д-р Анастас Владимиров Янков Анестезиология и интензивно лечение
2000000005 д-р Ангел Господинов Ангелов Нервни болести
2000000008 д-р Антоанета Тенева Панайотова-Ташева Трансфузионна хематология
2000000009 д-р Антония Димитрова Христова Хирургия
2000000010 д-р Ася Аркадиева Бошнакова Клинична лаборатория
2000000012 д-р Биляна Ангелова Георгиева Акушерство и гинекология
2000000014 д-р Божанка Стефанова Пушкарова Обща медицина