Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 3601-3625 от 3846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700003593 д-р Тоска Ангелова Аргирова-Павлова
1700003594 д-р Тоска Милкова Бойкова
1700003596 д-р Тотка Борисова Колева Педиатрия
1700003597 д-р Тотка Василева Димитрова Вътрешни болести, Клинична хематология
1700003598 д-р Тотка Георгиева Христова
1700003866 д-р Тотка Иванова Арабаджийска Ушно-носно-гърлени болести
1700003602 д-р Тошка Тодорова Петкова
1700003603 д-р Тошко Димитров Каменов Анестезиология и интензивно лечение
1700005510 д-р Трендафил Ангелов Тонков
1700003605 д-р Трендафил Георгиев Трендафилов Хирургия
1700003606 д-р Трендафила Иванова Тошева Физикална и рехабилитационна медицина
1700003607 д-р Трифон Николов Мирчев
1700005468 д-р Тугче Тезджан
1700004182 д-р Тунджай Керим Мустафа
1700005184 д-р Убейдуллах Далмъш
2800000586 д-р Уляна Димитрова Андреева-Панайотова Психиатрия
1700003960 д-р Фани Георгиева Филипова-Камишева
1700005069 д-р Фани Дудучки Гюлева
1700005610 д-р Фани Кирилова Колачева
1700004680 д-р Фани Красимирова Гълъбова-Петрова
2300009505 д-р Фани Стефанова Стоева-Кънева Епидемиология на инфекциозните болести
1700003611 д-р Фанка Димитрова Гергинска Обща медицина, Икономика на здравеопазването, Анатомия, хистология и цитология
1700003612 д-р Фанка Емилова Куцева
1700005318 д-р Фаня Василева Танева
1700005084 д-р Фардин Рефтин Фаридин