Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 3676-3700 от 3847.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700003660 д-р Христина Ненкова Кръшкова Акушерство и гинекология
1700005548 д-р Христина Стоянова Кънева
1700003661 д-р Христинка Райкова Райкова
1700004460 д-р Христо Абдур Рахман
1700003663 д-р Христо Аврамов Георгиев Ортопедия и травматология
1700003664 д-р Христо Александров Пелев Вътрешни болести, Кардиология
1700004800 д-р Христо Ангелов Стоев
1700005738 д-р Христо Ангелов Хаджиев
1700003665 д-р Христо Атанасов Димитров
1700003666 д-р Христо Атанасов Пашов Образна диагностика
1700004868 д-р Христо Атанасов Славов Ревматология
1700003668 д-р Христо Богданов Желязков
2300009590Професор д-р Христо Борисов Тасков кмнКлинична микробиология, Клинична имунология
1700003670 д-р Христо Василев Трифонов
1700003672Доцент д-р Христо Велев Велев Вътрешни болести, Превантивна военна медицина
1700003673 д-р Христо Видолов Георгиев Клинична вирусология, Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1700004437 д-р Христо Владимиров Коларов
1700005699 д-р Христо Георгиев Иванов
1700005176 д-р Христо Георгиев Матаков
1700003680 д-р Христо Грудев Грудев Хирургия
1700005037 д-р Христо Дечков Кралимарков
1700003681 д-р Христо Димитров Христов
1700003682 д-р Христо Димитров Шипков
1700003685 д-р Христо Здравков Петров Ушно-носно-гърлени болести
1700005459 д-р Христо Иванов Генов Образна диагностика