Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 526-550 от 802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000582 д-р Минчо Динков Петров Хирургия, Урология
1400000583 д-р Мирела Ралчева Маркова Вътрешни болести
1400000584 д-р Мирослав Иванов Божурин Клинична лаборатория
1400001014 д-р Мирослав Стоянов Николов
1400000585 д-р Мирослава Георгиева Шикова Клинична лаборатория
2100000731 д-р Митко Пенев Митев Физикална и рехабилитационна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400001034 д-р Михаил Георгиев Андонов
1400000947 д-р Михаил Николов Тиков
1400001047 д-р Михаил Рашков Михайлов Психиатрия
1400000945 д-р Михаил Фадул Акушерство и гинекология
2300012813 д-р Моджтаба Албекорд
1400000590 д-р Муса Али Илански
1400000591 д-р Муса Али Рахим Обща медицина
1400000980 д-р Муса Исмаилов Дурльов
1400000969 д-р Муса Мустафа Муса
1400000979 д-р Мустафа Мохамедали Фарук Педиатрия
1400000594 д-р Надежда Славейкова Кискинова Физикална и рехабилитационна медицина
1400000595 д-р Надежда Стоянова Ваклинова-Галънска Кожни и венерически болести
1400000596 д-р Надка Илиева Петрова Педиатрия
1400000597 д-р Надка Радева Пангарова Обща медицина
1400000598 д-р Надя Константинова Палийска Хигиена на детско-юношеската възраст
1400000599 д-р Надя Миланова Стамболийска Вътрешни болести
1400000600 д-р Найда Станкова Станчева кмнНервни болести
1400001057 д-р Найден Христов Христев
1400000602 д-р Наско Тодоров Ванков Нервни болести