Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пазарджик

Показване на 451-475 от 797.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1400000506Доцент д-р Любомир Кирилов Киров дмВътрешни болести, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000507 д-р Любомир Николов Керемедчиев Обща медицина, Ортопедия и травматология
1400000509 д-р Любомира Николова Кирянова Акушерство и гинекология
1400000510 д-р Людмил Василев Дулчев Ортопедия и травматология
1400000512 д-р Людмил Димитров Спасов
1400000513 д-р Людмила Викторова Лупова Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1400000514 д-р Люсиен Николаев Ардински Вътрешни болести
1400000515 д-р Магдалена Владимирова Станудина-Атанасова Клинична лаборатория
1400000516 д-р Магдалена Димова Станева Епидемиология на инфекциозните болести
1400000518 д-р Манол Георгиев Паскалев Очни болести
1400000519 д-р Маргарита Григориевна Христева Вътрешни болести, Обща медицина
1400000520 д-р Маргарита Димитрова Георгиева
0800000290 д-р Маргрета Колева Колева
1400000521 д-р Мариана Ангелова Беширова Педиатрия
1400000522 д-р Мариана Вълкова Вълкова Вътрешни болести, Нефрология
1400000560 д-р Мариана Георгиева Зафирова-Стоянова Педиатрия
1400000523 д-р Мариана Иванова Стаматова
1400000524 д-р Мариана Николаева Керемедчиева-Стоянова Обща медицина
1400000525 д-р Мариана Николова Проценко Обща медицина
1400000527 д-р Мариана Стойчева Караянева-Узунова Ушно-носно-гърлени болести
1400000528 д-р Мариела Василева Захариева
1400000529 д-р Мариела Петрова Топалова Детска пневмология и фтизиатрия
1400000559 д-р Марийка Янкова Тимева-Пенчева Образна диагностика
1400000530 д-р Маринела Мартинова Хаджидимитрова Вътрешни болести
1400000531 д-р Марио Николов Миков