Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 151-175 of 288 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000201Lilyana Dimitrova Georgieva MD Dermato-venerology
2600000203Lyubomir Ivanov Bogdanov MD Neurology
2600000204Lyubomir Spasov Hristov MD Internal Medicine, Cardiology
2600000205Lyubomir Stefanov Kirov MD General Paediatrics
2600000206Lyudmila Nikolay Panayotova MD Internal Medicine, Gastroenterology
2600000208Magdalena Tsonkova Totevska-Radneva MD Internal Medicine
2600000212Mariana Hristova Genova MD Psychiatry
2600000213Marin Zhivkov Yovov MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Health Economics
2600000214Marinela Lazarova Pavlova MD General Paediatrics, General Practice
2600000215Mario Dimitrov Georgiev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000218Maria Zhelezova Panayotova MD General Paediatrics
2600000219Maria Milusheva Dimova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2600000221Mariyan Ivanov Kyuchukov MD Anesthesiology and Intensive Care
2600000222Mariyana Andreeva Ivanova MD General Practice
2600000211Mariyana Stoyanova Ivanova MD Endocrinology and Metabolic diseases, Internal Medicine
2600000223Marusya Stefanova Kamburova MD Nutrition and dietetics, General Paediatrics, General Practice
2600000224Maya Stoyneva Milanova MD Internal Medicine
2300015164Meral Mehmedov Mustafov MD
2600000443Merlin Dzhevdet Sakin MD Ophthalmology
1800000418Merlin Ilhan Iliyaz MD
1700005621Mesut Hasanov Ahmedov MD
2600000226Mehmed Mehmedov Salimov MD Internal Medicine
2600000227Mehmed Hasanov Ahmedov MD Surgery
2600000229Milena Georgieva Mihaylova MD General Practice
2600000230Milkana Nikolova Luladzhieva MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice