Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 76-100 of 290 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000458Dzhansu Halilova Ibryamova MD
2600000433Dzheylyan Dzhevdet Mahmudova MD
2600000099Diana Dimitrova Tsoneva MD Oto-rhino-laryngology
2600000100Diana Nikolova Ivanova MD General Paediatrics
2600000101Diana Tencheva Valcheva MD Neurology
2600000103Dimitrinka Hristova Grigorova MD General Paediatrics
2600000104Dimitar Borisov Petrov MD General Practice
0400000771Dimitar Georgiev Dimitrov MD General and Clinical Pathology
2600000112Dimitar Stefanov Shterev MD Obstetrics and Gynaecology
1600000506Dimitar Hristov Kochev MD Orthopaedics and Traumatology
2600000113Dimka Vasileva Abadzhieva MD General Paediatrics
2600000114Dimo Milushev Dimov MD
2800000772Dimo Yankov Dimov MD
2600000115Dimcho Todorov Dimov MD Internal Medicine
2600000116Diyana Angelova Nestorova MD Clinical Microbiology
2600000118Diyana Georgieva Baeva-Haralanova MD Internal Medicine, General Practice
2600000121Dobrin Hristov Papurov MD Surgery
2600000123Dora Ivanova Ivanova MD General Paediatrics
2600000126Evgeniy Ivanov Ivanov MD General Practice
2600000406Evgeniy Yordanov Ganev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000438Ezhar Hasanova Ibryamova MD Cardiology
2600000129Elena Marinova Vasileva MD Psychiatry
2600000130Elina Spasova Nikolaeva MD Internal Medicine, General Practice
2600000131Elka Ilieva Yotova MD General Paediatrics
2600000132Elka Yordanova Slaveva MD