Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 126-150 of 278 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000165Ira Petrova Ruseva MD Internal Medicine, Cardiology
2600000166Irena Yordanova Vatsova MD Clinical Laboratory
2600000167Irina Dimova Skorcheva MD Obstetrics and Gynaecology
2600000168Iskren Rumenov Mihaylov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000169Yoana Bratkova Mihaylova MD Internal Medicine
2600000170Yona Hristova Tsoneva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2600000172Yordan Nedev Yordanov MD Obstetrics and Gynaecology
2600000174Yordanka Atanasova Takorova MD General Paediatrics
2600000175Yoshenka Nencheva Zhelyazkova-Ruseva MD Obstetrics and Gynaecology
2600000176Kalina Hristova Hristova MD Internal Medicine, Clinical Toxicology
2600000179Katya Bozhikova Aleksieva MD General Paediatrics
2600000185Kostadinka Momcheva Stamatova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2600000187Krasimir Ivanov Kostov MD Ophthalmology
2600000188Krasimir Kirilov Stamenkov MD Imaging Diagnostic
2600000191Krasimira Antonova Doncheva MD Neurology
2600000193Kremena Kirilova Zhecheva MD General Paediatrics, Clinical Allergology
2800000315Kremena Hristova Penkova MD Anesthesiology and Intensive Care
2600000194Krikor Garabed Alagyozyan MD Surgery
2600000195Kristina Stancheva Staneva MD Psychiatry
2600000197Lilia Velichkova Chalakova MD Dermato-venerology
2600000199Lilyana Vasileva Toshkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2600000201Lilyana Dimitrova Georgieva MD Dermato-venerology
2600000203Lyubomir Ivanov Bogdanov MD Neurology
2600000204Lyubomir Spasov Hristov MD Internal Medicine, Cardiology
2600000205Lyubomir Stefanov Kirov MD General Paediatrics