Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 26-50 of 286 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000034Branimir Stoyanov Mihaylov MD General Practice
2600000036Valentin Dobrev Vasilev MD Emergency Medicine, Neurology
2600000039Vanya Gancheva Miteva MD Anesthesiology and Intensive Care
2600000407Vedat Vedatov Sabriev MD Urology
2600000041Velichka Zlateva Zlatilova MD Oto-rhino-laryngology
2600000042Velichka Stoykova Ivanova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2600000044Venelin Hristov Neshev MD Ophthalmology
2600000047Venka Konstantinova Stoyanova MD Hygiene of children and youth, Community Medicine and Health Management
2600000040Vesela Georgieva Karastoyanova-Todorova MD Internal Medicine
2600000048Vesela Stancheva Stancheva-Georgieva MD Neurology
2600000050Veselin Spasov Papazov MD
2600000051Veselin Tsankov Sotirov MD Surgery
2600000052Veselina Vasileva Radusheva-Petrova MD General Paediatrics
2600000451Veselina Plamenova Docheva MD
2600000053Veselka Boneva Petrova MD Psychiatry
2600000054Veselka Dimitrova Vasileva MD Psychiatry, Paediatric Psychiatry
2600000467Viktoria Venelinova Nesheva MD
2600000454Viktoria Nikolaeva Hubenova MD
1000000514Viktoria Sasheva Dimitrova MD
2600000057Violeta Ivanova Grigorova MD Imaging Diagnostic
2600000058Violeta Ruseva Yordanova MD
2600000060Virginia Georgieva Stefanova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2600000063Vladimir Mihaylov Abadzhiev MD Obstetrics and Gynaecology
2600000064Vladimir Tsenov Goranov MD Forensic Medicine and Deontology
2600000066Gabriela Nikolova Georgieva-Slavcheva MD Internal Medicine, Rheumatology