Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 26-50 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000034 д-р Бранимир Стоянов Михайлов Обща медицина
2600000036 д-р Валентин Добрев Василев Спешна медицина, Нервни болести
2600000039 д-р Ваня Ганчева Митева Анестезиология и интензивно лечение
2600000407 д-р Ведат Ведатов Сабриев Урология
2600000041 д-р Величка Златева Златилова Ушно-носно-гърлени болести
2600000042 д-р Величка Стойкова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000044 д-р Венелин Христов Нешев Очни болести
2600000047 д-р Венка Константинова Стоянова Хигиена на детско-юношеската възраст, Социална медицина и здравен мениджмънт
2600000040 д-р Весела Георгиева Карастоянова-Тодорова Вътрешни болести
2600000048 д-р Весела Станчева Станчева-Георгиева Нервни болести
2600000050 д-р Веселин Спасов Папазов
2600000051 д-р Веселин Цанков Сотиров Хирургия
2600000052 д-р Веселина Василева Радушева-Петрова Педиатрия
2600000451 д-р Веселина Пламенова Дочева
2600000053 д-р Веселка Бонева Петрова Психиатрия
2600000054 д-р Веселка Димитрова Василева Психиатрия, Детска психиатрия
2600000467 д-р Виктория Венелинова Нешева
2600000454 д-р Виктория Николаева Хубенова
1000000514 д-р Виктория Сашева Димитрова
2600000057 д-р Виолета Иванова Григорова Образна диагностика
2600000060 д-р Виргиния Георгиева Стефанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2600000063 д-р Владимир Михайлов Абаджиев Акушерство и гинекология
2600000064 д-р Владимир Ценов Горанов Съдебна медицина и деонтология
2600000066 д-р Габриела Николова Георгиева-Славчева Вътрешни болести, Ревматология
2600000069 д-р Галина Георгиева Русева Вътрешни болести