Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Targovishte

Displaying 101-125 of 278 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2600000392Erol Ibryamov Efraimov MD
2600000466Ertan Fahri Eyubov MD
0400004744Esra Erdzhanova Mustafova MD
2600000414Zhivko Mitkov Aleksandrov MD Neurosurgery
2600000140Zdravko Asenov Petrov MD Obstetrics and Gynaecology
2600000141Zdravko Manolov Zafirov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000450Zeyra Sevgin Redzheb MD
2800000229Ivan Asenov Tsvetkov MD Surgery, Vascular Surgery
0500001581Ivan Bonchev Nikolov MD Neurology
2600000143Ivan Vasilev Svetulkov MD
2600000144Ivan Georgiev Bachvarov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2600000145Ivan Georgiev Tyanev MD Psychiatry
2600000146Ivan Dimitrov Motsov MD Surgery, Urology
2600000464Ivan Ivanov Stoychev MD
2600000148Ivan Iliev Ivanov MD Obstetrics and Gynaecology
2600000150Ivan Momchilov Stoychev MD Surgery
2600000153Ivan Petkov Dimitrov MD Surgery
2600000435Ivan Svetozarov Vlasov MD Respiratory Medicine
2600000154Ivan Hristov Slavchev MD Surgery
2600000155Ivan Tsankov Ivanov MD Psychiatry
2600000156Ivanka Ivanova Ivanova MD Internal Medicine
2600000157Ivanka Panova Hristova MD Obstetrics and Gynaecology
2600000158Ivelina Yordanova Stoyanova-Stefanova MD Emergency Medicine, Ophthalmology
2600000161Ivo Iliev Ivanov MD Internal Medicine
2600000164Ilko Stoyanov Shirkov MD