Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 151-175 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000215 д-р Марио Димитров Георгиев Акушерство и гинекология
2600000219 д-р Мария Милушева Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000221 д-р Мариян Иванов Кючуков Анестезиология и интензивно лечение
2600000222 д-р Марияна Андреева Иванова Обща медицина
2600000211 д-р Марияна Стоянова Иванова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2600000223 д-р Маруся Стефанова Камбурова Хранене и диететика, Педиатрия, Обща медицина
2600000224 д-р Мая Стойнева Миланова Вътрешни болести
2600000443 д-р Мерлин Джевдет Сакин Очни болести
1800000418 д-р Мерлин Илхан Илияз
2600000471 д-р Мертан Ридванов Мустафов
1700005621 д-р Месут Хасанов Ахмедов
2600000226 д-р Мехмед Мехмедов Салимов Вътрешни болести
2600000227 д-р Мехмед Хасанов Ахмедов Хирургия
2600000229 д-р Милена Георгиева Михайлова Обща медицина
2600000230 д-р Милкана Николова Луладжиева Акушерство и гинекология, Обща медицина
2600000231 д-р Милко Тотев Тодоров Хирургия
2600000472 д-р Миневер Зюфтиева Басриева
2600000232 д-р Мирослав Колев Коев Анестезиология и интензивно лечение
2600000233 д-р Мирослав Петров Русев Ортопедия и травматология
1400000589 д-р Младен Колев Райковски
2600000234 д-р Мустафа Ахмедов Чакъров Вътрешни болести
2600000441 д-р Нагихан Мустафова Ахмедова-Сабриева
1800000377 д-р Назифе Ахмед Джин-Юсеинова Пневмология и фтизиатрия
2600000237 д-р Наталия Недкова Пенева Вътрешни болести
2600000240 д-р Наташа Томова Арнаудова Акушерство и гинекология, Образна диагностика