Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 151-175 от 292.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000197 д-р Лилия Величкова Чалъкова Кожни и венерически болести
2600000199 д-р Лиляна Василева Тошкова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000201 д-р Лиляна Димитрова Георгиева Кожни и венерически болести
2600000203 д-р Любомир Иванов Богданов Нервни болести
2600000204 д-р Любомир Спасов Христов Вътрешни болести, Кардиология
2600000205 д-р Любомир Стефанов Киров Педиатрия
2600000206 д-р Людмила Николай Панайотова Вътрешни болести, Гастроентерология
2600000208 д-р Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева Вътрешни болести
2600000212 д-р Мариана Христова Генова Психиатрия
2600000213 д-р Марин Живков Йовов Епидемиология на инфекциозните болести, Икономика на здравеопазването
2600000214 д-р Маринела Лазарова Павлова Педиатрия, Обща медицина
2600000215 д-р Марио Димитров Георгиев Акушерство и гинекология
2600000218 д-р Мария Железова Панайотова Педиатрия
2600000219 д-р Мария Милушева Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000221 д-р Мариян Иванов Кючуков Анестезиология и интензивно лечение
2600000222 д-р Марияна Андреева Иванова Обща медицина
2600000211 д-р Марияна Стоянова Иванова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2600000223 д-р Маруся Стефанова Камбурова Хранене и диететика, Педиатрия, Обща медицина
2600000224 д-р Мая Стойнева Миланова Вътрешни болести
2300015164 д-р Мерал Мехмедов Мустафов
2600000443 д-р Мерлин Джевдет Сакин Очни болести
1800000418 д-р Мерлин Илхан Илияз
1700005621 д-р Месут Хасанов Ахмедов
2600000226 д-р Мехмед Мехмедов Салимов Вътрешни болести
2600000227 д-р Мехмед Хасанов Ахмедов Хирургия