Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 151-175 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000204 д-р Любомир Спасов Христов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
2600000205 д-р Любомир Стефанов Киров Педиатрия
2600000206 д-р Людмила Николай Панайотова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
2600000208 д-р Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева Вътрешни болести
2600000212 д-р Мариана Христова Генова Психиатрия
2600000213 д-р Марин Живков Йовов Епидемиология на инфекциозните болести, Икономика на здравеопазването
2600000214 д-р Маринела Лазарова Павлова Педиатрия, Обща медицина
2600000215 д-р Марио Димитров Георгиев Акушерство и гинекология
2600000218 д-р Мария Железова Панайотова Педиатрия
2600000219 д-р Мария Милушева Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000221 д-р Мариян Иванов Кючуков Анестезиология и интензивно лечение
2600000222 д-р Марияна Андреева Иванова Обща медицина
2600000211 д-р Марияна Стоянова Иванова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2600000223 д-р Маруся Стефанова Камбурова Хранене и диететика, Педиатрия, Обща медицина
2600000224 д-р Мая Стойнева Миланова Вътрешни болести
2600000443 д-р Мерлин Джевдет Сакин
1800000418 д-р Мерлин Илхан Илияз
1700005621 д-р Месут Хасанов Ахмедов
2600000226 д-р Мехмед Мехмедов Салимов Вътрешни болести
2600000227 д-р Мехмед Хасанов Ахмедов Хирургия
2600000412 д-р Миланка Василева Читакова Педиатрия
2600000229 д-р Милена Георгиева Михайлова
2600000230 д-р Милкана Николова Луладжиева Акушерство и гинекология, Обща медицина
2600000231 д-р Милко Тотев Тодоров Хирургия
2600000232 д-р Мирослав Колев Коев Анестезиология и интензивно лечение