Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 301-325 от 458.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000546 д-р Румена Василева Божилова-Паскалева Клинична лаборатория
0900000547 д-р Румяна Антонова Бончева Образна диагностика
0900000548 д-р Румяна Гечева Николова Обща медицина
0900000549 д-р Румяна Малчева Ангелова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0900000551 д-р Руска Илиева Цветкова Акушерство и гинекология
0900000553 д-р Руслан Добрев Ганев Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000554 д-р Руслан Киров Николов Неврохирургия
0900000556 д-р Светла Александрова Бончева
0900000557 д-р Светла Ангелова Димитрова Трудова медицина
0900000559 д-р Светла Илиева Димитрова Нефрология
0900000561 д-р Светлана Алексеевна Дакушева Педиатрия
0900000564 д-р Светлана Иванова Жекова-Денева
0900000565 д-р Светлана Мирчева Винцянова - Георгиева
0900000566 д-р Светлана Павлова Иванова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0900000567 д-р Светозар Байчев Петров Акушерство и гинекология
0900000569 д-р Светлослав Георгиев Щерев Хирургия
0900000572 д-р Свилен Димитров Стоянов Клинична лаборатория
0900000575 д-р Сийка Василева Илиева Физикална и рехабилитационна медицина
0900000577 д-р Силвия Георгиева Неделчева
0900000578 д-р Силвия Христова Томова Психиатрия
0900000579 д-р Славия Тодорова Тодорова Вътрешни болести, Кардиология
0900000580 д-р Славчо Димитров Пелтегов Вътрешни болести
0900000581 д-р Снежа Нейчева Георгиева Обща медицина, Пневмология и фтизиатрия
0900000583 д-р Снежана Димитрова Добрева Клинична лаборатория
0900000585 д-р Снежанка Цветанова Маринова Кожни и венерически болести