Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 1-25 от 453.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001018 д-р Ружа Стефанова Денева Трудова медицина
0400000394 д-р Весела Славова Делчева Педиатрия, Неонатология
0400001022 д-р Здравка Тодорова Танкова-Василева Клинична микробиология
0400001411 д-р Лидия Георгиева Деянова-Бъклева Нервни болести
0400001507 д-р Маргарита Панова Георгиева
0400001927 д-р Огнян Боянов Софтов Физикална и рехабилитационна медицина
0400001945 д-р Павлин Атанасов Ялъмов Хирургия
0400002877 д-р Олга Кирилова Стефанова
0400002959 д-р Наджи Филипос Моркос Махрус Педиатрия
0400002996 д-р Тезгюн Исмаил Ариф Ендокринология и болести на обмяната
0400003571 д-р Ивелина Стойчева Иванова
0400004074 д-р Гергана Петрова Градева Ендокринология и болести на обмяната, Ендокринология и болести на обмяната
0400004131 д-р Гьорги Ников
0400004191 д-р Сабие Мехмедова Ахмедова
0400004288 д-р Милена Благовестова Стоянова-Тепеделенева Психиатрия
0400004308 д-р Симона Николаева Янкова Кардиология
0400004372 д-р Белло Моде Данге Педиатрия
0400004445 д-р Зайнаб Белло Хаяту Акушерство и гинекология
0400004460 д-р Моника Недкова Белчева
0400004519 д-р Адриана Недкова Стефанова
0400004520 д-р Венцислава Веселинова Железова
0400004541 д-р Донна Спасова Тошева
0400004562 д-р Назик Назми Ахмет
0400004644 д-р Даниел Николаев Николов
0400004667 д-р Майкъл Опейеми Бамиколе