Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 276-300 от 454.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000486 д-р Павел Костов Павлов Ортопедия и травматология
0900000487 д-р Павлета Маркова Илиева Вътрешни болести, Обща медицина
0900000489 д-р Павлина Петкова Бахлова-Николова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000492 д-р Панайот Георгиев Панайотов Хирургия, Урология
0900000493 д-р Парешка Илиева Попова Педиатрия
0900000495 д-р Паскал Христов Паскалев
0900000496 д-р Пенка Велкова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000497 д-р Пенка Георгиева Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0900000501 д-р Петранка Николова Лазарова Обща медицина
0900000505 д-р Петър Димитров Бацинов Очни болести
0900000507 д-р Петър Иванов Деветаков Обща медицина
0900000509 д-р Петър Николов Димитров Обща медицина
0900000510 д-р Петър Райчев Петров Очни болести
0900000516 д-р Пламен Петров Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0900000517 д-р Пламен Стоянов Панайотов
0900000520 д-р Радка Иванова Отузбирова Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000529 д-р Ренета Венциславова Гецова
0900000531 д-р Розалина Бригадирова Попова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000532 д-р Розалина Стефанова Брайкова Хранене и диететика
0900000533 д-р Роман Мишев Григоров
0900000535 д-р Росица Демирова Бакалова-Стоянова Ушно-носно-гърлени болести
0900000536 д-р Росица Димитрова Иванова-Колева Психиатрия
0900000539 д-р Росица Стоянова Пенева Обща медицина
0900000540 д-р Росица Тодорова Петрова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0900000541 д-р Ростислава Дончева Димитрова