Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 276-300 от 466.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000459 д-р Нела Кирова Паскалева
0900000460 д-р Нела Михайлова Тодорова
0900000464 д-р Ненко Атанасов Недялков Хирургия
0900000465 д-р Никола Димитров Златев Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология
0900000466 д-р Николай Атанасов Гавраилов Ортопедия и травматология
0900000468 д-р Николай Борисов Ганов Вътрешни болести, Кардиология
0900000470 д-р Николай Иванов Николов Кардиология
0900000471 д-р Николай Начков Николов Вътрешни болести, Медицинска онкология
0900000472 д-р Николай Петров Чифудов
0900000473 д-р Николинка Керанова Калчева Психиатрия
0900000476 д-р Николинка Димова Минчева Акушерство и гинекология
0900000479 д-р Нина Христова Няголова Очни болести
0900000480 д-р Нягол Минчев Няголов Психиатрия
0900000481 д-р Огнян Василев Василев Обща медицина
0900000482 д-р Огнян Кънчев Господинов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000484 д-р Олга Димитрова Енчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000486 д-р Павел Костов Павлов Ортопедия и травматология
0900000487 д-р Павлета Маркова Илиева Вътрешни болести, Обща медицина
0900000489 д-р Павлина Петкова Бахлова-Николова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000492 д-р Панайот Георгиев Панайотов Хирургия, Урология
0900000493 д-р Парешка Илиева Попова Педиатрия
0900000495 д-р Паскал Христов Паскалев
0900000496 д-р Пенка Велкова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000497 д-р Пенка Георгиева Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0900000500 д-р Петко Стоянов Попов Образна диагностика