Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 1-25 от 467.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001018 д-р Ружа Стефанова Денева Трудова медицина
0400000394 д-р Весела Славова Делчева Педиатрия, Неонатология
0400001022 д-р Здравка Тодорова Танкова-Василева Клинична микробиология
0400001927 д-р Огнян Боянов Софтов Физикална и рехабилитационна медицина
0400002996 д-р Тезгюн Исмаил Ариф Ендокринология и болести на обмяната
0400003571 д-р Ивелина Стойчева Иванова
0400004191 д-р Сабие Мехмедова Ахмедова
0400004310 д-р Силвия Желязкова Симеонова-Илиева
0400004372 д-р Белло Моде Данге
0400004460 д-р Моника Недкова Белчева
0400004519 д-р Адриана Недкова Стефанова
0400004520 д-р Венцислава Веселинова Железова
0400004539 д-р Симеон Валентинов Попов
0400004541 д-р Донна Спасова Тошева
0400004562 д-р Назик Назми Ахмет
0400004705 д-р Ростислава Красимирова Петрова
0400004709 д-р Цветомир Николаев Денчев
0400004751 д-р Кирил Бориславов Караиванов
0400004754 д-р Деница Йорданова Големанова
0400004824 д-р Михаела Кирилова Митова
0500001544 д-р Артур Сергеевич Полшиков
0900000002 д-р Албена Александрова Минкова-Колева
0900000003 д-р Албена Василева Василева Вътрешни болести, Нефрология
0900000004 д-р Албена Стефанова Севданска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000005 д-р Александра Александровна Гусева Обща медицина