Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 251-275 от 450.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000444 д-р Надя Иванова Стефанова Вътрешни болести
0900000445 д-р Надя Милкова Енчева-Кирова Педиатрия
0900000447 д-р Найден Димитров Найденов Хирургия
0900000448 д-р Наско Димитров Чакъров Анестезиология и интензивно лечение
0900000449 д-р Наталия Александровна Димитрова
0900000450 д-р Наталия Михайловна Борисова Психиатрия
0900000454 д-р Недко Колев Велков Вътрешни болести
0900000458 д-р Недялка Христова Димова-Николушева Обща медицина
0900000459 д-р Нела Кирова Паскалева
0900000460 д-р Нела Михайлова Тодорова
0900000464 д-р Ненко Атанасов Недялков Хирургия
0900000466 д-р Николай Атанасов Гавраилов Ортопедия и травматология
0900000468 д-р Николай Борисов Ганов Вътрешни болести, Кардиология
0900000470 д-р Николай Иванов Николов Кардиология
0900000472 д-р Николай Петров Чифудов
0900000476 д-р Николинка Димова Минчева Акушерство и гинекология
0900000479 д-р Нина Христова Няголова Очни болести
0900000480 д-р Нягол Минчев Няголов Психиатрия
0900000481 д-р Огнян Василев Василев Обща медицина
0900000482 д-р Огнян Кънчев Господинов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000484 д-р Олга Димитрова Енчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000486 д-р Павел Костов Павлов Ортопедия и травматология
0900000487 д-р Павлета Маркова Илиева Вътрешни болести, Обща медицина
0900000489 д-р Павлина Петкова Бахлова-Николова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000492 д-р Панайот Георгиев Панайотов Хирургия, Урология