Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 251-275 от 466.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000424 д-р Милена Драганова Горанова Вътрешни болести
0900000425 д-р Милена Минева Николова Акушерство и гинекология
0900000427 д-р Милка Иванова Дякова Вътрешни болести, Кардиология
0900000428 д-р Мима Ангелова Митева-Георгиева Обща медицина
0900000429 д-р Мими Жекова Георгиева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0900000430 д-р Мирослав Байчев Мирчев Обща медицина
0900000431 д-р Мирослав Малчев Попов Хирургия
0900000432 д-р Мирослав Николов Кашев
0900000433 д-р Митко Георгиев Желязков Ортопедия и травматология
0900000435 д-р Митко Христов Груев Анестезиология и интензивно лечение
0900000437 д-р Михаил Георгиев Михайлов Анестезиология и интензивно лечение
0900000438 д-р Михаил Денев Михайлов
0900000440 д-р Младен Любенов Дончев Анестезиология и интензивно лечение
0900000442 д-р Мохамад Зекерия Шахпур
0900000443 д-р Надежда Димитрова Йорданова Психиатрия
0900000444 д-р Надя Иванова Стефанова Вътрешни болести
0900000445 д-р Надя Милкова Енчева-Кирова Педиатрия
0900000447 д-р Найден Димитров Найденов Хирургия
0900000448 д-р Наско Димитров Чакъров Анестезиология и интензивно лечение
0900000449 д-р Наталия Александровна Димитрова
0900000450 д-р Наталия Михайловна Борисова Психиатрия
0900000452 д-р Наташа Нанева Патева Образна диагностика
0900000453 д-р Невяна Цонкова Мустакова-Гълчавова Нервни болести
0900000454 д-р Недко Колев Велков Вътрешни болести
0900000458 д-р Недялка Христова Димова-Николушева Обща медицина