Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 201-225 от 819.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000258 д-р Мариета Христова Михайлова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000259 д-р Марин Лазаров Маринов Образна диагностика
0500000260 д-р Мария Иванова Тодорова Обща медицина
0500000262 д-р Мария Йорданова Пенева Педиатрия
0500000263 д-р Марияна Златева Колева Педиатрия, Обща медицина
0500000264 д-р Марияна Христова Григорова Вътрешни болести, Нефрология
0500000265 д-р Мая Ангелова Илиева Педиатрия
0500000266 д-р Мая Борисова Петрова Нервни болести
0500000267 д-р Мая Георгиева Попова-Бързенска Инфекциозни болести
0500000268 д-р Мая Петкова Пирева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000270 д-р Милка Маринова Анчева Вътрешни болести, Гастроентерология
0500000271 д-р Милка Михова Мирчева Вътрешни болести, Гастроентерология
0500000272 д-р Милка Петрова Султанова-Динова Обща медицина
0500000273 д-р Милко Георгиев Гинчев Вътрешни болести, Обща медицина
0500000275 д-р Мирослав Анастасов Панайотов
0500000277 д-р Мирослав Николов Гинев Хирургия
0500000278 д-р Мирослав Стоянов Ганев Вътрешни болести, Кардиология
0500000279 д-р Мирослава Йорданова Велева Вътрешни болести
0500000280 д-р Михаил Ангелов Иринков Ушно-носно-гърлени болести
0500000281 д-р Михаил Георгиев Михайлов Нервни болести
0500000282 д-р Младен Николов Ангелов Акушерство и гинекология
0500000286 д-р Невянка Генева Генева-Атанасова Вътрешни болести, Гастроентерология
0500000288 д-р Нели Василева Жезанова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000289 д-р Нели Ганчева Илиева Анестезиология и интензивно лечение
0500000290 д-р Нели Николова Чорева-Харитонова