Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 1-25 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000732 д-р Марин Русев Маринов Гастроентерология
0400000319 д-р Ваня Манчева Горчева Кардиология
0400001906 д-р Николинка Маринова Атанасова Педиатрия
0400004098 д-р Христо Иванов Велев Анестезиология и интензивно лечение
0400004104 д-р Антоанета Николаева Павлова
0400004669 д-р Ралица Христова Литерланд
0400004825 д-р Александър Йорданов Бонев
0500000001 д-р Албена Събчева Паньова Акушерство и гинекология
0500000002 д-р Александрина Николаева Георгиева Вътрешни болести
0500000003 д-р Александър Армандо Анкович Нервни болести
0500000005 д-р Александър Иванов Минев Психиатрия
0500000007 д-р Александър Николов Даскалов Вътрешни болести, Гастроентерология
0500000010 д-р Анастас Асенов Гаравалов Педиатрия, Обща медицина
0500000011 д-р Анастасия Димитрова Антонова Нервни болести
0500000013 д-р Андрияна Любомирова Данкова Педиатрия
0500000014 д-р Анелия Великова Христакева-Кръстева Физикална и рехабилитационна медицина
0500000015 д-р Анелия Димитрова Христова Вътрешни болести
0500000016 д-р Анелия Митева Доменикова Вътрешни болести
0500000017 д-р Анета Иванова Панайотова
0500000018 д-р Анета Любенова Якимова-Димитрова Обща медицина
0500000019 д-р Анета Маркова Герганова Педиатрия
0500000020 д-р Ани Генова Здравкова Педиатрия
0500000021 д-р Антоанета Тотева Асенова Педиатрия
0500000023 д-р Антон Димитров Ганев Ушно-носно-гърлени болести
0500000025 д-р Апурба Кумар Саркар Ортопедия и травматология