Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 226-250 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000320 д-р Елена Цветанова Киферова Обща медицина
2700000322 д-р Елина Панайотова Караиванова Педиатрия
2700000323 д-р Елисавета Стефанова Иванова Очни болести
2700000325 д-р Елка Йорданова Жечева
2700000326 д-р Емил Делчев Евтимов Анестезиология и интензивно лечение
2700000328 д-р Емилена Петрова Филипова Педиатрия
2700000329 д-р Емилия Димитрова Милева Гастроентерология, Вътрешни болести
2700000330 д-р Емилия Иванова Александрова-Гайдарова Обща медицина
2700000333 д-р Ергюн Реджебов Кехайов Акушерство и гинекология
2700000334 д-р Ердинч Мухитдинов Чолев Акушерство и гинекология
2700000335 д-р Жана Петрова Колева-Вълкова Вътрешни болести
2700000336 д-р Желязка Димитрова Атанасова-Топалова Вътрешни болести
2700000340 д-р Живко Георгиев Атанасов Ортопедия и травматология
2700000341 д-р Живко Димитров Желязков Хирургия
2700000342 д-р Живко Димитров Четалов Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000344 д-р Живко Иванов Хаджииванов Обща медицина
2700000345 д-р Живко Колев Колев кмнНервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
2700000346 д-р Живко Колев Христов Педиатрия
2700000347 д-р Живко Петров Филев Кожни и венерически болести
2700000349 д-р Жоро Богданов Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Хирургия
2700000350 д-р Жоро Петков Ченголов Ушно-носно-гърлени болести
2700000352 д-р Здравка Василева Атанасова Педиатрия
2700000353 д-р Здравко Ангелов Наков Вътрешни болести
2700000357 д-р Златка Георгиева Чанкова Кожни и венерически болести
2700000360 д-р Златка Проданова Георгиева Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар