Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 1-25 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004009 д-р Таня Иванова Кънчева Клинична лаборатория
0400004154 д-р Преслав Георгиев Димитров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500001576 д-р Милица Мирославова Митева Гастроентерология
0600000285 д-р Матей Асенов Матеев Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
0600000429 д-р Тонка Асенова Матеева Трудова медицина, Педиатрия
1000000199 д-р Милена Панайотова Бакалова Образна диагностика
1000000240 д-р Панайот Матеев Матеев Образна диагностика
1000000263 д-р Румена Георгиева Билюкова Психиатрия
1000000346 д-р Мерал Шукри Дурал
1000000350 д-р Яна Христова Ханифи Клинична лаборатория
1000000419 д-р Сезен Ниязи Мюмюн Гастроентерология
1000000480 д-р Катя Валериева Йонал
1000000532 д-р Панайот Стойчев Плешков
1000000536 д-р Рада Филипова Щерева
1600002268 д-р Ахмет Исмаил Ягсиз
1600002579 д-р Николай Веселинов Узунов
1700000122 д-р Ангел Петров Христозов Психиатрия
1700000470 д-р Валя Асенова Бумбарова-Грозева Вътрешни болести
1700002494 д-р Митко Петков Петков Нервни болести
1700003246 д-р Снежана Тодорова Стоянова Вътрешни болести, Клинична хематология
1700004446 д-р Светослав Тодоров Кантарджиев
1700004629 д-р Митко Христов Юлиянов
1700004732 д-р Есман Феим Алтунок
1700004917 д-р Христо Йорданов Йорданов
1700005561 д-р Жулиде Бейрул Реджеб