Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 51-75 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000062 д-р Ваня Стефанова Вълчева Вътрешни болести, Обща медицина
2200000063 д-р Васил Борисов Френкев Трансфузионна хематология
2200000065 д-р Васил Иванов Бояджиев Анестезиология и интензивно лечение
2200000067 д-р Велин Миранов Хаджиев Обща медицина
2200000068 д-р Велин Митков Денев Вътрешни болести, Нефрология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000070 д-р Велин Язов Желев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
2200000072 д-р Величка Йорданова Герджикова Педиатрия
2200000075 д-р Венцислав Райков Проданов Анестезиология и интензивно лечение
2200000077 д-р Веселин Векилов Хаджийски Хирургия
2200000078 д-р Веселин Николов Бакларов Анатомия, хистология и цитология
2200000079 д-р Веселин Радованов Велев
2200000080 д-р Веселинка Минкова Дурева Педиатрия, Обща медицина
2200000082 д-р Виктор Младенов Бабачев Обща медицина
2200000084 д-р Владимир Демиров Кехайов Хирургия
2200000085 д-р Владимир Димитров Бояджиев Обща медицина
2200000086 д-р Владимир Желязков Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2200000087 д-р Владимир Николаев Димитров Вътрешни болести
2200000089 д-р Галя Петрова Драгнева-Станчева Очни болести
2200000090 д-р Георги Атанасов Благоев Хирургия
2200000091 д-р Георги Василев Беевски Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2200000094 д-р Георги Кирилов Поповски Образна диагностика
2200000097 д-р Георги Николов Николов
2200000098 д-р Георги Петров Кушлев Образна диагностика
2200000101 д-р Георги Андреев Андреев Обща медицина
2200000102 д-р Герган Стойков Киричев Ортопедия и травматология