Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 251-275 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000440 д-р Нина Викторовна Берберова Анестезиология и интензивно лечение
2200000446 д-р Виолета Алексеева Бодурова
2200000447 д-р Лъчезар Апостолов Волевски
2200000448 д-р Евгения Щильонова Никова Педиатрия
2200000450 д-р Алина Костадинова Шукерова-Петрова Образна диагностика
2200000454 д-р Вежиха Хамдиева Гаджалова-Заимова Кардиология
2200000456 д-р Павлина Георгиева Трамбабова
2200000457 д-р Ружана Енчева Чекичева-Чавдарска Ендокринология и болести на обмяната
2200000458 д-р Ивелина Русева Бабаджанова
2200000461 д-р Виктория Карамфилова Куртинова-Алиева Детска ендокринология и болести на обмяната
2200000463 д-р Сия Альошева Безиргянова
2200000465 д-р Нина Юлиянова Карова Акушерство и гинекология
2200000469 д-р Илиана Миткова Соколова Физикална и рехабилитационна медицина
2200000471 д-р Леман Салиева Фезова
2200000476 д-р Весиха Асанова Кехайова
2200000477 д-р Анджела Велинова Башева
2200000478 д-р Димитър Николаев Ганичев
2200000479 д-р Анастасия Кирилова Хаджихристева-Бадева
2200000480 д-р Юксел Севдиев Меков
2200000481 д-р Анастас Димитров Талев
2200000483 д-р Александрина Росенова Кехайова
2200000484 д-р Христо Петров Иванов
2300004686 д-р Йордан Найденов Йорданов Психиатрия
2300006933 д-р Нелия Димитрова Микушинска-Въндева Хранене и диететика
2300010393 д-р Николай Илиев Илиев Вътрешни болести, Кардиология